OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Realizace Wi-Fi

Přístup k Internetu kdykoli a kdekoli

Bezdrátová síť je taková síť, která, jak vyplývá z názvu, neobsahuje klasickou pevnou kabeláž, ale prvky sítě mezi sebou komunikují vzduchem.

Nejběžnější jsou bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11b v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz komunikující max. rychlostí 11 Mb/s (resp. nově 54 Mb/s). Méně běžné jsou bezdrátové sítě v pásmu 5 GHz, případně v bezlicenčních pásmech 10 GHz. Bezdrátové sítě splňují nejpřísnější hygienické normy a jsou vhodné i pro provoz v léčebných zařízeních.

 

Výhody bezdrátových sítí

 • Rychlé a „tiché“ uvedení do provozu. Výstavba pevných sítí zabere mnoho času a je i nákladná. Navíc při výstavbě bezdrátové sítě se vyhnete obvyklým nešvarům výstavby – hluku, prachu a případným zásahům do statiky budovy.
 • Větší uplatnění pro mobilní aplikace. Využití bezdrátový sítí přináší nové možnosti a vetší efektivitu v široké škále prostředí od skladníků kontrolujících skladové zásoby, přes mobilní prodejní terminály až po zdravotní personál, který se pohybuje v areálu léčebných zařízení.
 • Přístup k Internetu kdykoli a kdekoli. Stále hustější bezdrátové přístupové body u benzinových pump, na letištích, v metru, veřejných budovách nebo i restauracích a kavárnách umožňují mobilní přístup k Internetu v podstatě nonstop.
 • Flexibilita a ochrana investice. Na rozdíl od pevných sítí nepředstavuje třeba rozšíření nebo i stěhování firmy u bezdrátový sítí žádný problém a nové investice.
 • Vysoká propustnost sítí. V dnešní době multimediálních přenosů je použití širokopásmových systému naprostou nutností. Bezdrátové sítě instalované společností OG umožňují průchodnost až 54 Mb/s!
 • Bezpečnost přenosu dat. Ochrana proti průniku do systému je zajištěna 128-bitovým kódováním, řízením přístupu podle MAC adres a volitelně autentifikačním systémem RADIUS. Vyšší úroveň zabezpečení než o běžných pevných sítí.

 

Nejčastější aplikace bezdrátových sítí

 • V kancelářských budovách. Pracovníci již nejsou svázáni se svým pracovním stolem, ale mohou ke zdroji dat (serveru, Internetu) přistupovat odkudkoli např. z konferenčního sálu. Ideální pro mobilní pracovníky, kteří během dne mění své pracovní místo – servisní technici ad.
 • V památkově chráněných objektech. A všude tam, kde „špinavá“ instalace pevných sítí (vrtání, bourání) není možná, anebo kde z estetických důvodů (lišty, zásuvky) není přípustná.
 • Ve zdravotnictví. Pro lékaře je okamžitý přístup z jakéhokoli místa nemocnice k lékařským záznamům pacientů neocenitelným přínosem. Bezdrátové sítě navíc nezpůsobují rušení jiných citlivých přístrojů a aplikací.
 • Ve veřejných objektech pro připojení k Internetu. Benzinové pumpy, letiště, supermarkety, restaurace, kavárny, úřady nebo i třeba čekárny u lékaře nebo holiče.
 • Ve skladovém hospodářství a obchodní sféře. Z kteréhokoli místa možnost propojení do skladových zásob nebo třeba vyřizování objednávek zákazníka. V maloobchodních prodejnách flexibilita umístění a počtu prodejních míst, podpora zákazníka v místě výběru zboží.
 • Pro propojení vzdálených objektů. Bezproblémové propojení budov bazdrátovým spojem až na vzdálenost několika kilometrů (možno i desítky km). Přenos dat nebo i hlasu s vysokou propustností.

 

Pokud uvažujete výhod bezdrátové komunikace využít ve vaší firmě, poraďte se o nejvhodnějším řešení s IT specialisty v OG. Kontakt: wifi@og.cz.