OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Linka ochrany zákazníků

Aby zákazník v případě jakéhokoliv nedorozumění nenabyl pocitu křivdy, může se u firmy OG obrátit na linku ochrany zákazníka.

Tato zcela ojedinělá služba ukazuje, jaký zájem má vedení firmy o dobrý pocit každého zákazníka.

Pracovníci linky ochrany zákazníka objektivně posoudí vzniklou situaci a najdou optimální řešení, které zákazníka uspokojí.

tel: +420 603 492 999

e-mail: linkaoz@og.cz