OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Soukromí

Odkazy na jiné stránky, zpracování dat, ...

Www stránky OG můžete na Internetu navštívit, aniž byste nám poskytli informace, kdo jste či jiné soukromé informace. Za určitých okolností však od Vás může OG některé informace vyžadovat, typicky při zpracování objednávky, pro korespondenci nebo např. při Vašem zájmu o zaměstnání.

 

Poskytnutá data OG využívá výhradně:

  • K plnění Vašich požadavků z naší strany nebo ze strany dalších firem zapojených do plnění.
  • Ke kontaktování za účelem průzkumu trhu, zlepšení obchodních vztahů nebo ve spojení s určitými transakcemi.
  • Pro účely marketingu, pokud byl k takovému použití osobních údajů dán Váš souhlas.

 

OG poskytnutá data uchovává tak, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami. Se soukromými daty klientů OG zásadně neobchoduje.

Www stránky OG mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných firem. Společnost OG není odpovědná za metody ochrany soukromí nebo obsah webových stránek jiných firem.

Otázky týkající se tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým OG zpracovává Vaše osobní údaje, můžete zasílat na adresu: og@og.cz.