OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Financování

IBM Global Financing

Společnost OG spolupracuje při financování dodávek IT produktů s předními subjekty na současném finančním trhu, především s firmami HomeCredit a Essox při financování jednotlivých kusů nebo menších celků a s IBM Global Financing při financování dodávek pro SMB a korporátní sféru.

Dodávky IT jsou financovány formou finančního nebo operativního leasingu, úvěru nebo formou plateb za dodávky a služby v rámci outsourcingu IT – podle outsourcingové smlouvy.

IBM Global Financing

Financování_IBM

Již od roku 1981 IBM pomáhá Global Financing realizovat svým zákazníkům nákupy informačních technologií díky nabídce financování s velkých úsporami. V současné době financuje ve více než 40 zemích kolem 31 miliard USD, což řadí IBM, díky velmi konkurenčním úrokovým sazbám a flexibilitě, na přední místo finančních institucí zabývajících se financování IT. Ať už jste mezinárodní společností, podnikem střední velikosti, základní školou či státní správou, naše finanční řešení vám umožní okamžitý nákup techniky, software, či služeb. IBM Global Financing se podílí na financování více než třetiny obchodu IBM v Evropě.

V případě zájmu o financování dodávek IT kontaktujte specialisty u OG na og@og.cz nebo Vaši nejbližší pobočku.