OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

MANGO

Obecný informační a řídící systém Mango - CRM, BPM, ERP, Billing, ...

Co je to MANGO?

MANGO platforma je soubor nástrojů a služeb zajišťující pro subjekt poskytující nejen technické služby (přenos dat, Internet, VoIP, TV) – dále Partner, všechny běžně prováděné úkony ve své infrastruktuře s potřebnými vstupy a výstupy pro jeho zákazníky, servisní partnery atp. Cílem platformy MANGO je zajistit nástroje a informace potřebné k jeho činnosti a možnost řízení jemu svěřených funkcí a to prakticky odkudkoliv. Toto řešení je ve vysoké míře obecné, aby zajistilo možnost rekonfigurace při změnách v libovolně složité infrastruktuře sítí Partnera. Dodavatelem platformy MANGO je zajištěna kontinuita systému, jeho servis a další vývoj.
Platforma MANGO je řešena jako klient / server systém s využitím SQL clusteru coby úložiště dat. Zaměstnanci a zákazníci Partnera do systému přistupují pomocí prohlížeče html stránek přes HTTP a zabezpečený HTTPS protokol, na základě svého přihlašovacího jména a hesla, což přináší hlavně výhody v dostupnosti odkudkoliv ze sítě Internet, centralizaci databáze na jedno místo, výhodně řešené a spolehlivé zálohování a další benefity.

 

Základní funkce MANGO IS

 • evidence zákazníků, jejich struktury a jim poskytovaných služeb
 • obecné účtování libovolných datových, hlasových, televizních a dalších služeb, předplacené služby uniCredit
 • zajištění administrativních úkonů a výstupů
 • management účtování, evidence plateb (SIPO, fakturace, trvalé příkazy, import bankovních výpisů), párování plateb, placení pomocí terminálu iXpos
 • generování a archivace dokumentů (smlouvy, protokoly, upomínky, atd.)
 • evidence topologie sítě, evidence koncových zařízení a kompletní monitoring, mapy sítí
 • automatická konfigurace zařízení, zálohování zařízení
 • komunikace s koncovými zákazníky, řízení call centra, možnost využití hotline (s dostupností až 24 x 7 s přímou vazbou na MANGO informační systém)
 • evidence servisních událostí, plánování a evidence práce techniků

 

Vlastnosti MANGO IS

 • klientem je www prohlížeč, systém je přístupný odkudkoliv po platné autorizaci
 • neomezený počet administrátorů s různou úrovní práv
 • každý zákazník má přístup ke své stránce v systému a může mít libovolnou množinu služeb s různými způsoby a periodami plateb
 • obecný systém pro libovolný počet Partnerů s libovolným počtem a umístěním lokalit
 • systém je otevřený pro zajišťování libovolných služeb

 

Obecná struktura systému

 • všechny služby poskytované Partnerem jsou definovatelné
 • vazba zařízení v topologii sítě na tyto služby
 • zařízení je obecný prvek s obecně definovatelnými parametry
 • systém generuje zákazníkem definovatelné formuláře a tiskové sestavy

 

MANGO RM

MANGO Router manager je zařízení sloužící jako hraniční router, který plní funkci shaperu a zprostředkovává komunikaci mezi centrálními prvky systému MANGO a sítí našeho Partnera.

 

Více informací na tel.: 468 000 100, e-mail: info@ogsoft.cz, web: www.ogsoft.cz