OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Tisková řešení

Kyocera a MyQ

Už žádné skryté náklady!

Každý už pravděpodobně má nějakou zkušenost s pořízením tiskárny či stále populárnějšího multifunkčního zařízení. Na první pohled by se mohlo stát, že výběr lze provést obdobně jako pořízení jakéhokoliv jiného vybavení. Omyl! Tiskové zařízení se svou podstatou velmi odlišuje od běžné kancelářské techniky, k jeho provozu je kromě elektrické energie a servisní údržby nutný zejména spotřební materiál. Tím však zpravidla nebývá pouze toner, ale i další komponenty, jako jsou tiskové válce, vývojnice, zažehlovací jednotky, apod. Zajímavé je, že před výběrem automobilu se téměř každý zajímá kromě jeho vlastností o spotřebu pohonných hmot. Většina lidí si umí velmi racionálně spočítat, kolik mohou ušetřit například s naftovým motorem, a za úspornější pohon je ochotna si náležitě připlatit. Je však s podivem, že při nákupu tiskových produktů na obdobný princip velmi často zapomínají.

 

TCO – Moderní přístup k výběru kancelářské tiskárny či multifunkčního zařízení

Co je TCO?

Total Cost of Ownership, neboli celkové náklady na vlastnictví, je velmi užitečný přístup, který byl poprvé představen před téměř dvaceti lety společností Gartner. Původně sloužil pro identifikaci všech nákladů spojených s pořízením, správou a rozmístěním osobních počítačů. Studie Gartner tehdy prokázala, že více jak 80% celkových nákladů na IT se objeví až po nákupu zařízení, přičemž s více než polovinou těchto nákladů rozpočet IT vůbec nepočítá.

OG v tiskových řešeních preferuje produkty KYOCERA s technologií Ecosys.

technologie, která skutečně šetří Vaše náklady na tisk

Tiskárny a multifunkční zařízení značky Kyocera jsou založeny na jedinečné technologii ECOSYS, která vám dokáže skutečně snížit provozní náklady na tisk. Tato technologie vznikla sloučením třech základních pojmů do jednoho celku:

EKOnomie – nejnižší provozní náklady
EKOlogie – méně odpadu a efektivnější využití přírodních zdrojů
SYStém – univerzální ovladače, jazyk Prescribe, systémová tisková řešení

Pro tisková řešení KYOCERA zajišťuje OG záruční i pozáruční autorizovaný servis vč. zajištění definované dostupnosti SLA.

Více o KYOCERA na www.kyocera.cz.

kyocera

 

Centralizace tiskových služeb s MyQ

Úspora nákladů vynaložených za tiskové služby je bezesporu nejdůležitějším faktorem, který manažery firmy přivádí k tiskovému řešení MyQ. Pomocí MyQ lze totiž úsporu nákladů řešit hned několika způsoby:

 

Centralizace tiskových služeb

Několik osobních tiskáren v kancelářích nahradíme výkonným chodbovým zařízením, které vybavíme terminálem a čtečkou MyQ. Vzhledem k tomu, že výkonné tiskové zařízení má až třikrát nižší náklady na tisk, než malé osobní tiskárny, úspora zde může být velmi výrazná. Role MyQ terminálu spočívá ve funkci odloženého tisku. Uživatel pošle tiskovou úlohu na chodbové zařízení, ale úloha se mu vytiskne až v okamžiku, kdy se na tomto tiskovém zařízení identifikuje svojí kartou, nebo PINem. Má tudíž jistotu, že nikdo nemůže žádným způsobem zneužít jeho tisková data, což bývá u mnoha uživatelů hlavním argumentem pro požadování vlastní osobní tiskárny.

 

Omezení soukromých a nepotřebných tisků zaměstnanců

Už pouze povědomí o tom, že jsou všechny tisky monitorovány a účtovány, brání uživatelům ve větší míře zneužívat firemní tisková zařízení pro tisk soukromých dokumentů. Vzhledem ke sledování reálných nákladů na tisk u každého zaměstnance jsou zároveň nuceni více přemýšlet o tom, který dokument opravdu potřebují v tištěné formě a který nikoliv.

 

Omezení firemních tisků – odložený tisk

Díky tomu, že každý uživatel má přes WEB rozhraní možnost spravovat svoje tiskové úlohy, může pohodlně zrušit tisky, které poslal tisknout omylem, nebo tisky, které se v době mezi odesláním k tisku a vyzvednutím na tiskovém zařízení staly již neaktuálními nebo nepotřebnými.

 

Úspora času zaměstnanců – Follow Me

Princip tzv. Follow Me tisku spočívá v tom, že uživatel netiskne na konkrétní tiskárnu, ale do sdílené fronty, kde zůstává úloha uložena a čeká na přihlášení uživatele na jednom z přidružených zařízení. Uživatel si tedy může vybrat zařízení, na kterém si úlohu vytiskne, až v okamžiku, kdy stojí u tiskového zařízení. To je vhodné především v okamžiku, kdy na některém ze zařízení dojde k poruše, nebo je momentálně obsazeno jiným uživatelem.

Více o MyQ na www.myq-free.cz.

V případě zájmu o konsolidaci tiskového řešení neváhejte oslovit odborníky z OG. Návrh tiskového řešení a kalkulaci úspor pro Vás provedou zdarma.