OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Jak zachránit data

Co dělat, když selže pevný disk?

Většina lidí v dnešním světě pracuje každý den s počítačem. Ukládá na něj množství důležitých dat a informací, které využívá nejen ve své práci, ale i v soukromém životě. Tato data jsou mnohdy citlivá a neexistují v jiné než elektronické podobě. Co se stane když počítač přestane pracovat, požadované soubory se nezobrazují nebo je nelze otevřít? Pokud tyto informace nejsou zálohované, tak může poškozený často pouze zaplakat. Lepší alternativou je navštívit odborníka. Společnost OG Group s.r.o. Vám ve svém širokém portfoliu služeb a řešení nabízí i službu záchrany dat. Profesionálně, šetrně a s největší opatrností jsme schopni získat ztracené elektronické informace zpět. Odborníci spolupracující s OG používají ověřené postupy a ke každému případu přistupují individuálně. Jak to dělají? V následujících řádcích Vám tento postup přiblížíme.

 

Příčiny nedostupnosti dat

Základních příčin nedostupnosti dat na harddisku může být hned několik. Například:

  • harddisk se neroztočí
  • harddisk se nedetekuje
  • harddisk se roztočí s akustickými příznaky (cvaká, hlasitě vrčí)
  • harddisk se detekuje, ale nenaběhne operační systém
  • operační systém naběhne, ale data na disku nejsou viditelná.

 

Co s tím?

Odborníci OG prvotně provedou diagnostiku pevného disku. Cílem diagnostiky je zjistit, zda se jedná o vadu způsobenou selháním hardwaru (vada vnější – vnitřní elektroniky, zadřená ložiska, utržené hlavy čtecího mechanismu, poškrábané plotny disku atd.), nebo je nepřístupnost dat způsobena softwarově (přepsání, smazání, porušení souborového systému disku aj.).

Diagnostika se provádí pomocí ověřených postupů a je nedestruktivní a neinvazivní tzn. harddisk se nerozebírá a ani nepřipojuje k počítači. Záchranu Vašich dat raději vždy přenechejte specialistovi, protože jakékoliv neodborné pokusy o jejich záchranu mohou vést k totální ztrátě dat. Například pokud jsou na disku nezaparkované hlavy dojde i pouhým zapnutím k těžkému poškození záznamové vrstvy.

 

Jak dál?

Výsledkem diagnostiky je posouzení možnosti záchrany dat a určení ceny tohoto postupu. Zjištěné údaje jsou sděleny zákazníkovi, který se rozhodne, zda je pro něj cena akceptovatelná a jestli si přeje záchranu provést. Cena za záchranu dat se platí pouze v případě, že jsou data úspěšně zachráněna.

 

Co získáte zachráněním dat?

Ekonomický přínos záchrany dat se vyčísluje případ od případu. Pro každého jsou totiž důležitá jiná data a přikládá jim specifickou váhu. Jedině sám tak dokáže říci, jakou pro něj mají cenu. Strategií společnosti OG je proto již uvedený postup práce, při kterém sám zákazník hodnotí cenu záchrany svých potenciálně ztracených dat.

Kontakt – kompletní síť poboček OG v ČR naleznete zde.