OG

841 140 141 info@og.cz

Menu

Podmínky užití

www stránek www.og.cz a dalších stránek v doméně og.cz

Společnost OG vydává tyto podmínky a právní omezení používání www stránek www.og.cz a dalších stránek v doméně og.cz. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). OG prohlašuje, že je provozovatelem stránek www.og.cz a je oprávněna k nim vykonávat veškerá majetková práva.

Cílem internetových stránek je informovat uživatele zejména o nabídce produktů a služeb sítě OG. OG neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.

Informace uvedené na stránkách může uživatel používat pouze pro vlastní potřebu a to jak celek, tak i jednotlivé části. Jakékoliv jiné užití, kopírování nebo zasahování jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek je bez souhlasu OG zakázáno.

OG není zodpovědný za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek. Taktéž nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku takového jednání a to bez ohledu na to, zda byl na takovou možnost upozorněn.

Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Společnosti, organizace, produkty, osoby nebo události zde uváděné jako příklady mohou být smyšlené. Jakákoli spojitost s kteroukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou či událostí není zamýšlená a nelze ji vyvozovat.

Na stránky v doméně og.cz  můžete odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z jiných míst internetu, pokud tím neporušujete jiná právní ustanovení.

OG výslovně zakazuje odkazovat na stránky v doméně og.cz ze serverů (jiných stránek, diskusních fór nebo jakýchkoliv dalších zdrojů), které obsahují materiály propagující sex, násilí, zneužívání dětí, týrání zvířat nebo mají jiný podobný obsah.